Угода користувача

Поняття, що використовуються в цій Угоді:

«Користувач» — фізична особа, яка здійснила реєстрацію на Сайті у відповідності з умовами цієї Угоди.
«Під замком» – ФОП Костецький Н.Ю. (ЄДРПОУ 3465602759), фізична особа, яка є правовласником Сайту.
«Сайт» — ресурс, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://ideaquest.com.ua/, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про надання послуг. Веб-сайт надає Користувачеві можливість через Інтернет взаємодіяти з системою бронювання Квесту на бажаний час, місце та різновид Квесту (Сеанс), включаючи можливість отримати наявні описи, зображення, наявність та умови, а також вартість бронювання Сеансу. Відносини пов’язані з бронюванням Квесту регулюються окремими угодами (оферта), розміщеними на Сайті.
«Квест» — розважальний ігровий захід, що починається в вказаний у розкладі час доби і проходить протягом перебігу певного безперервного проміжку часу, відповідно до визначеного Організатора сценарієм та умовами, які включають в  кількості учасників Квесту (не більше і не менше зазначеної на Сайті допустимої кількості учасників), обмежень за станом здоров’я та фізичним станом (в частині неприпустимості у учасників Квесту станів алкогольного або наркотичного сп’яніння або захворювань, що перешкоджають участі в тій. ., в залежності від умов конкретного Квесту.
«Профіль» — комбінація з електронної пошти/мобільного телефонного номера та паролю для доступу до персональної сторінки Користувача в рамках Сайту, що дозволяє отримувати доступ до сервісів Сайту.
«Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1. Загальні положення:

1.1. Ця Угода є договором укладеним між Під замком та Користувачем і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та Під замком. Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів Сайту.
1.2. Відповідно до статті ст. 642 Цивільного Кодексу України, ця Угода визнається публічною офертою.
1.3. Ця угода набирає чинності з моменту вираження Користувачем згоди з його умовами в порядку, визначеному п. 1.4. цієї Угоди.
1.4. Пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови цієї Угоди в повному обсязі без обмежень і
застережень. У випадку, якщо Користувач не погоджується повністю або в частині з положеннями цієї Угоди, то він не має права використовувати матеріали та сервіси Сайту.
1.5. Під замком має право в будь-який момент в односторонньому порядку і без будь-якого спеціального повідомлення внести зміни та/або доповнення до ця Угода шляхом опублікування оновленої версії на Сайті. Оновлена версія Угоди набирає чинності з моменту її публікації на Сайті. У випадку, якщо Користувач не погоджується повністю або в частині з положеннями оновленої версії Угоди, то він не має права використовувати матеріали та сервіси Сайту.
1.6. Умови використання матеріалів та сервісів Сайту регулюються цією Угодою та іншими угодами (оферта), розміщеними на Сайті.
1.7. Діюча редакція цієї Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою https://ideaquest.com.ua/.

2. Умови використання матеріалів та сервісів Сайту:

2.1. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитись з цією Угодою. Пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує, що прочитав, зрозумів і згоден дотримуватись умов цієї Угоди, тобто висловлює повне та беззастережне прийняття умов цієї Угоди.
2.2. Ця Угода набирає чинності з моменту вираження Користувачем згоди з його умовами шляхом проставлення позначки про згоду (галочки) у спеціальному полі поруч із посиланням на текст Угоди Користувача навпроти фрази «Я приймаю умови цієї Угоди користувача».
2.3. Під замком вправі посилати Користувачам на зазначені в Профілі електронну поштову адресу (e-mail) та телефонний номер повідомлення інформаційного та рекламного характеру (розсилки).
2.4. Під замком в односторонньому порядку вправі встановлювати обмеження у використання матеріалів та сервісів Сайту як для всіх Користувачів, так і для окремих категорій Користувачів.
2.5. Користувач не має права використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
2.6. Користувач не має права порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.
2.7. Користувач не має права використовувати Сайт та його Зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Під замком та/або інших осіб.
2.8. Всі об’єкти, доступні при використанні Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, розміщені на Сайті (далі спільно — «Контент»), є об’єктами виняткових прав Під замком та інших правовласників. Будь-яке використання Контенту без згоди його правовласників суворо заборонено.

3. Порядок бронювання квесту:

3.1. Для того, щоб скористатися функціональними сервісами Сайту Користувач зобов’язаний пройти процедуру бронювання на сайті.
3.2. При бронюванні, Користувач вводить у спеціальну форму реєстрації своє ім’я, адресу електронної пошти (e-mail), номер мобільного телефону
3.3. Після внесення даних для реєстрації Користувач отримує повідомлення на номер мобільного телефону, вказаний при Реєстрації, з підтвердженням бронювання.
3.4. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії та бездіяльності в рамках або з використанням сервісів Сайту під своїм Профілем, в тому числі при добровільній передачі Користувачем даних для доступу до Профілю третім особам на будь-яких умовах (включаючи договори та/або угоди). Будь-яка дія, проведена під Профілем Користувача, вважається зробленим самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, повідомив Під замком про несанкціонований доступ до свого профілю та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) в конфіденційності своїх засобів доступу. . цієї Угоди.
3.5. Користувач зобов’язаний негайно повідомити Під замком про будь-який випадок несанкціонованого доступу до сервісів Сайту з використанням профілю Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до профілю.
3.6. Користувач погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе за питаннями пропонованими у Формі Реєстрації. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або у Під замком є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неправильна, неповна або неточна, Під замком має право видалити Профіль Користувача або встановити обмеження у використання матеріалів та сервісів Сайту в відношенні такого Користувача . . цієї Угоди.
3.7. Персональна інформація, що надається Користувачем, міститься в Профілі зберігається та обробляється Під замком у відповідно до положень розділу 4 цієї Угоди.

4. Персональні дані та політика конфіденційності:

4.1. Вносячи дані для реєстрації, Користувач надає Під замком інформацію, що становить персональні дані Користувача і дає свою згоду на обробку Під замком такої персональної інформації, в тому числі її передачу третім особам. У випадку, якщо Користувач не бажає, щоб Під замком продовжував обробку його персональних даних, він повинен відмовитися від реєстрації.

4.2. Користувач повністю погоджується і дозволяє Компанії оприлюднення і подальше використання в рекламних цілях і будь-якого роду рекламних акціях зображень Користувача (у тому числі його фотографії, а також відеозапису або твори образотворчого мистецтва, в тому числі, якщо його зображення отримано під час зйомки, яка проводилася в місцях, відкритих для вільного відвідування, або на публічних заходах.

4.3. Під замком може обробляти персональні дані в такий спосіб, якщо не зазначено інше: збирати, накопичувати, зберігати, систематизувати, уточнювати, використовувати, знеособлювати, передавати цю інформацію третім особам.

4.4.Під замком та інші уповноважені нею працівники можуть використовувати персональні дані Користувачів для зв’язку з Користувачем та/або надавати в рамках договірних відносин третім особам інформацію про користувачів сайту.

4.5. Обробка персональних даних Користувача здійснюється у відповідності із законодавством в області персональних даних з метою та цим розділом про політику конфіденційності.

4.6. Обробка персональних даних Користувача здійснюється з метою ідентифікації Користувача, надання ідентифікованому Користувачеві доступу до матеріалів та сервісів Сайту; встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сервісів Сайту, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача; визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству; повідомлення Користувача про стан бронювання Квесту; надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту; надання Користувачеві за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинну розсилку та інших відомостей від імені Під замком або від імені партнерів Під замком; здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.7. Під замком гарантує, що при обробці персональних даних вживає всіх необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження персональних даних та інших неправомірних дій.

4.8. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.9. Під замком надає доступ до персональних даних Користувача лише тим особам та робітникам, яким ця інформація необхідна для виконання обов’язків, що випливають із цій Угоді та інших угод (оферт), розміщених на Сайте.
Під замком гарантує дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних Користувача та безпеки персональних даних при їх обробці.

4.10. Під замком вправі розкрити будь-яку зібрану про Користувача Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права.

4.11. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише за основами та порядком, встановленим законодавством України.

4.12. Під замком спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5. Обмеження відповідальності:

5.1. Всі матеріали та сервіси Сайту надаються у вихідному вигляді, без гарантій повноти чи своєчасності, та без інших явно виражених або певних гарантій. Доступ до Сайту, а також використання його матеріалів та сервісів здійснюються виключно на розсуд Користувача та на його ризик.
5.2. Під замком не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки та неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті.
5.3. Деякі посилання на Сайті ведуть до ресурсів, які розташовані на сторонніх сайтах. Ці посилання розміщені для зручності користувачів та не означають, що під замком схвалює зміст інших сайтів. Крім цього, Під замком не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та за їх контент. Ця заява стосується всіх посилань, представлених на Сайті, та матеріалів усіх веб-сайтів, доступних через банери та посилання на Сайті.
5.4. Під замком не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб або третіх осіб щодо Користувача.
5.5. Сайт може використовувати ідентифікаційні файли cookie для зберігання особистої та загальної інформації про Користувачів. «Cookies» є невеликими текстовими файлами, які можуть використовуватися інтернет-сайтом для розпізнавання повторних відвідувачів, спрощення доступу та використання відвідувачем сайту, а також відстеження сайтом звернень відвідувачів та збору загальної інформації для покращення змісту. Пройшовши процедуру реєстрації, Користувач висловлює свою згоду на використання Сайтом cookies.
5.6. Під замком не несе відповідальності за збитки, збитки або витрати (реальні чи можливі), що виникли у зв’язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.
5.7. Під замком не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку Користувачем своїх даних при створенні профілю.
5.8. Під замком не несе відповідальності за затримки чи збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку несправностей у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.
5.9. Під замком не несе відповідальності за дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов’язані з їхньою роботою.

6. Інші положення:

6.1. Ця Угода складена і регулюється відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Усі можливі суперечки, що випливають із стосунків, регульованих цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.2. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосовними до стосунків між Користувачем та Під замком.
6.3. Ця Угода не є підставою для виникнення будь-яких фінансових зобов’язань або відносин про об’єднання між Користувачем та Під замком.
6.4. У разі визнання одного або декількох положень цієї Угоди недійсними або не мають юридичної сили, це не вплине на дійсність або застосовність інших положень Угоди.
6.5. Ця Угода укладається на невизначений термін.

7. Порядок оплати

7.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму оплачених Користувачем квестів.

7.2. Вартість конкретного квесту визначається Виконавцем в інформації, що розміщується на Сайті Виконавця або повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

7.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця за допомогою оплати на сайті або безпосередньо при відвідуванні квесту.

7.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за навчання, якщо Користувач пройшов понад 50% квесту та відмовився від Послуг.

7.5. Якщо Користувач відмовляється від квесту до початку квесту, Виконавець повертає сплачений аванс у розмірі 100% від сплачених коштів.